top of page
Person with glasses

Vantar þig starfsmann?

Xpat hefur hafið samstarf við erlendar ráðningarstofur sem eiga yfir 30 þúsund starfsmenn á skrá og eru tilbúnir að freista gæfunnar í nýju landi.

Ferlið fer þannig fram að þú leggur til starfslýsingu, hæfniskröfur, væntingar til reynslu og menntunar.

Xpat leitar að réttum umsækjendum og leggur fram ferilskrár sem passa.

Í framhaldinu er tekinn fundur með umsækjendum til að komast að öðrum þáttum sem ekki koma fram í ferilskrá.

Finnist réttur umsækjandi sér Xpat um milligöngu ráðningar og aðstoðar með búferlaflutninga til Íslands.

Sækja þarf um dvalar- og atvinnuleyfi, sjúkrakostnaðartryggingu og einnig er hægt að óska eftir afslætti af tekjuskattsstofni sérfræðingsins ef ákveðin skilyrði eru uppfyllt.

 

Við sjáum um allt ferlið

Við vinnum náið með Ölmu leigufélagi.

 

Við hjálpum nýjum starfsmanni að finna réttu eignina. 

Viking Boat Sculpture

Hvernig er staða atvinnuréttinda útlendinga í dag?

Fólki á vinnualdri mun fara hlutfallslega fækkandi vegna breyttrar heimsmyndar.

Kerfi fyrir dvalar- og atvinnuleyfi er flókið og tímafrekt. Tvær stofnanir sjá um leyfin en margar aðrar koma að umsóknarferlinu sem gerir umsækjendum erfitt fyrir.

Ísland stendur fremstu löndum að baki þegar kemur að því að laða fólk að og aðstoða við að verða fullgildir þátttakendur í samfélaginu.

Of þröngar skorður eru settar fyrir veitingu atvinnuleyfa og ákvarðanataka í kerfinu getur verið tilviljanakennd og grundvallast á óljósu mati á vinnumarkaði.

Handshake

Hvernig laða ég að erlendan starfsmann?

Í stjórnarsáttmála núverandi ríkisstjórnar kemur fram skýr vilji að auðvelda enn íslenskum fyrirtækjum aðgang að nauðsynlegri sérfræðiþekkingu og í því skyni verður erlendum sérfræðingum auðveldað að setjast að hér á landi og starfa hjá íslenskum fyrirtækjum.

Uppfylli sérfræðingur ákveðin skilyrði eru einungis 75% tekna hans tekjuskattsskyldar í þrjú ár frá ráðningu í starf.

Stjórnvöld hafa hækkað bæði hlutfall og hámark þess þróunarkostnaðar sem fyrirtæki geta fengið endurgreiddan. 

 

80% rannsóknar- og þróunarkostnaðar eru laun starfsmanna.

Byrjaðu snemma að undirbúa

Mikilvægt er að skilja þarfir erlenda starfsmannsins og fjölskyldu hans snemma. Undirbúningur hefst því áður en hann kemur. 

Góður undirbúningur og réttar upplýsingar lágmarka líkur á óheppilegri upplifun og tryggja að nýr starfsmaður mætir í nýja vinnu sannfærður um að ákvörðun um búferlaflutninga var rétt.

 Við hjálpum þér að mæta hans þörfum með því að taka fjarfund með öllum aðilum og kynnum ferlið, tímaramma og við hverju hann má búast.  

Going Over Data

Svona er ferlið okkar

Við sækjum um dvalar- og atvinnuleyfi, og sjáum um öll stofnannasamskipti. Ef starfsmaður uppfyllir ákveðin skilyrði sækjum við um afslátt af tekjuskattsstofni hans. 

​​​

Við finnum húsnæði sem hentar. Sjáum um úttekt og erum ráðgefandi varðandi leiguverð og sjáum um alla samningagerð.

​​

Vantar maka vinnu? Við höfum milligöngu um að koma maka í samband við rétta aðila, hjálpum með ferilskrár, umsagnir og umsóknir.

​Við veitum ráðgjöf varðandi hvernig best er staðið að flutningum og vinnum náið með flutningsaðila í skipulagi og framkvæmd. 

Aðlögun expata og hans fjölskyldu er lykilatriði.

bottom of page